Webbplats

Enkätfrågor om politik

Skickades in: 2020-09-19

Hej!

Enkäten om politik som finns på kommunens hemsida har till största del samma frågor som SCB har i sin enkät om kommunen.

Vem har ursprungligen formulerat frågorna och har upphovsrätt till dem? Känns märkligt att se frågorna två gånger, både från SCB och från kommunens utredare.

Svar från kommunen

Svarade: 2020-09-22

Hej och tack för din fråga!

Det stämmer att det är i delar samma frågor som ingår i SCB:s medborgarenkät som också ingår i den enkät som kommunen har på sin hemsida avseende utredningen av den politiska organisationen. Det är det upphandlade konsultbolaget Nilsson & Månsson som ansvarar för utformningen av frågorna. De har här utgått från SCB:s väl genomarbetade frågor kring demokrati och delaktighet och omarbetat dessa till viss del. Frågorna berör de ämnesområden som konsulten utreder inom ramen för uppdraget. SCB har ingen upphovsrätt till frågorna i medborgarenkäten.

Vänliga hälsningar,

Therese Magnusson
Utvecklingsstrateg

Lyssna