Stöd och omsorg

Värna om kvaliteten i hemtjänsten

Skickades in: 2023-11-15

Genomsnittsåldern i Sverige ökar långsamt men stadigt. Allt större del av landets invånare fortsätter att bo i sina ursprungliga hem på äldre dagar. Givetvis finns det även personer i yngre åldrar som använder hemtjänsten för att få sin vardag att fungera. Däribland t ex personer med synnedsättning. I takt med en åldrande befolkning får samhället allt fler invånare med nedsatta kroppsfunktioner, så som t ex nedsatt syn. Medan antalet personer som ansöker om hemtjänst ökar, håller denna viktiga insats på att sjunka i kvalitet.

Brist på utbildad vårdpersonal, snålt tilltagna tidsscheman och allt mer tveksam kvalitet på själva utförandet av tjänsterna är något som oroar.Behovet av hemtjänstpersonal ökar och det blir allt oftare luckor i personaltätheten. I brist på utbildad, kunnig, intresserad och kompetent personal får hemtjänstdistrikten allt oftare ta vad de får. Många vikarieplatser består inte per automatik av empatiska, sociala och intresserade människor. Snarare av personer som går arbetslösa och tvingas att söka första bästa jobb eller personer som vill tjäna lite extra pengar för att förbättra sin ekonomi som
studenter eller deltidsanställda hos andra arbetsgivare.

Det finns ett stort antal mycket kvalificerade medarbetare inom hemtjänsten men det finns även ett antal ointresserade personer som varken har koll på vårdtagarnas behov eller livssituation. Det finns tyvärr en hel del brister i dagens hemtjänst. Det finns mängder av genomförandeplaner som både behövs följas upp och uppdateras m m.

SRF Kronoberg känner väl till den utmanande situationen för kommunerna och vi vill inte på något sätt påstå att hemtjänsten i sin helhet fungerar dåligt, men vi ser betydande kvalitetsbrister emellanåt.
Om inte personalens status och allmänna arbetssituation med bl a löner och interna karriärvägar ses över tror SRF Kronoberg att vi får se allt mer okvalificerad vårdpersonal och att hemtjänsten fortsätter att vara ett ickehyllat genomgångsyrke.

Vi inom SRF Kronoberg emotser ett antal seriösa och målmedvetna satsningar för att få en bra och trygg hemtjänst i framtiden.

Svar från kommunen

Svarade: 2023-12-05

Hej och tack för din synpunkt.

Verksamheterna inom omsorgen står inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjning, hemtjänsten är en av dessa verksamheter. Precis som du skriver så räcker inte tillgången till utbildade undersköterskor för att fylla behovet.

Inom omsorgsavdelningen har en yrkestrappa tagits fram, det är tänkt som en möjlig karriärväg inom hemtjänst och särskilt boende. Yrkestrappan innehåller följande yrkeskategorier: servicebiträde, vårdbiträde, undersköterska och specialistundersköterska. Vi hoppas att denna trappa kan väcka intresse hos medarbetare som inte är utbildade att utbilda sig.

Under hösten har även ett samarbete kring kompetensutveckling startats upp tillsammans med hälso- och sjukvårdsavdelningen. Detta samarbete innebär att legitimerad personal kommer att genomföra utbildningar för omvårdnadspersonal. Bland annat kommer utbildning att ges inom bemötande personlig omvårdnad, HSL insatser, träning, basal hygien och förflyttningsteknik. Satsningen syftar till att höja kompetensen och trygghet hos all omvårdnadspersonal.

Hälsningar

Anette Cronholm,
Omsorgschef

Lyssna