Stöd och omsorg

De äldre i Norrhult/Klavreström

Skickades in: 2020-09-20

Varför bryr ni politiker inte om de gamla i Norrhult/Klavreström? Rak fråga så jag förväntar mig ett rakt svar! Och skyll inte på pengar! 20 miljoner plus i år!

Svar från kommunen

Svarade: 2020-09-24

Hej och tack för din fråga!

Visst bryr vi oss om de gamla i Norrhult och Klavreström, men också de gamla i övriga delar av vår kommun.

Att Uppvidinge kommun är på rätt väg när det gäller ekonomin är både glädjande och bra.

Att vi nu utöver de åtgärder och effektiviseringar vi politiskt jobbar med får ekonomiskt stöd och hjälp från regeringen är mycket värdefullt för vår kommun. Uppvidinge som kommun, Sverige som land och världen där ute har ställts inför stora utmaningar under pandemin med ökade krav och en stor arbetsbelastning, så detta tillskott behövs mycket väl.

Men att luta sig tillbaka och tro att de pengar vi nu får från regeringen kommer att räcka långsiktigt kommer inte att gå. Vi behöver ta nya beslut om förändringar som kan säkerställa en långsiktig ekonomi i balans, samt säkerställa den kvalitet vi har en skyldighet att leverera våra kommuninvånare.

Vi kommer med stor sannolikhet få ett något lättare utgångsläge de kommande åren och detta kommer hjälpa oss räta upp de gamla negativa ekonomiska resultat vi har haft.

Jag brukar säga, att gör vi inget åt detta är de tillskott vi får från regeringen som en ”våtvarm filt”, vi kommer att vara i samma situation i ekonomin om två år igen.

Men jag antar att du syftar på äldreomsorgen i din fråga.

Vårt förändringsarbete och de satsningar vi gör i Norrhult/ Klavreström med att utveckla trygghetsboende för de äldre kommer göra att denna del av vår kommun blir föregångare av den nya boendeformen i kommunen. Uppvidinge kommer även i framtiden kunna erbjuda våra äldre särskilt boende med hög standard och god kvalitet men på färre platser än vi har i dag.

Behovet, kvaliteten och ekonomin är de helt avgörande faktorerna politiken måste förhålla sig till för att klara målen nu och framåt.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna