Stöd och omsorg

Hur ska ringlinjen fungera?

Skickades in: 2020-09-03

Hej!

Jag vill gärna veta mer detaljerat hur den så kallade Ringlinjen ska fungera, alltså den linje som man har tänkt att skjutsa runt anhöriga med om flera boenden stängs ner? Ska den gå dagligen? Vad ska den kosta för de som åker? Vad blir kostnaden för kommunen? Hur länge kommer de som åker vara på resande fot? Kommer man få åka runt hela kommunen som med samåkning vid till exempel färdtjänst och sjukresor?

Svar från kommunen

Svarade: 2020-09-11

Hej!

Tack för dina frågor! Vi kan dock inte ge särskilt detaljerade svar ännu. Vi har gett Länstrafiken i uppdrag att lämna svar på vår förfrågan om en ringlinje. Så ingenting är klart.

Men jag kan delge dig den viljeinriktning vi i politiken har. Det vi vill är att ringlinjen ska gå dagligen. Kostnaden för resenärer kommer med största sannolikhet bli den kostnad Länstrafiken har enligt nuvarande taxa.

Kommunens kostnadsdel är inte klar, dock har vi avsatt pengar i budgetförslaget för detta (en miljon kronor).

Hur lång restiden blir beror givetvis på varifrån man åker och vart man åker. Men om du menar mellan Norrhult/Klavreström och Älghult, så kommer restidens längd bero på om linjen kommer gå via Lenhovda eller Åseda eller åt båda håll. I nuläget går det inte svara på detta. Vi kommer att lämna närmare besked när vi vet mer.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna