Stöd och omsorg

Frågor kring Solgården

Skickades in: 2020-07-31

1. Är beslut om att fastighetsbeteckningen för Solgården fattat? När och av vem har fattat det beslutet? Är inte det ett beslut som måste fattas i kommunfullmäktige? Om beslutet är fattat att ändra fastighetsbeteckningen vad innebär det?

2. Upphör det särskilda boendet på Solgården om man ändrar fastighetsbeteckning? Förtydliga varför och av vilken anledning man vill ändra fastighetsbeteckningen på Solgården. Vad innebär det för Solgårdens särskilda boende?

3. När gjordes en internkontroll av ledningssystemet inom socialförvaltningen sist? Var kan man läsa den?

4. När gjordes senaste internkontrollen på nivåbedömningarna på respektive boende?

5. Varför är bilagorna i utredning om särskilda boende i Uppvidinge kommun från 2010 respektive 2012 Ks protokollapril 2020–000179?

6. Har man gjort en utredning vilket behov av särskilt boende som finns?

7. Hur många äldre har demensdiagnos i Uppvidinge?

8. Hur många har beslut om särskilt boende?

9. Var finns statistik på hur många som stå i kö på att få flytta in på ett särskilt boende?

Svar från kommunen

Svarade: 2020-08-19

Hej,

Ursäkta att svar har dröjt.

De första frågorna handlar om fastighetsbeteckning. Fastighetsbeteckningen för Solgården heter Uppvidinge Norrhult 13:1. Fastighetsbeteckningen är inte något som Uppvidinge kommun har möjlighet att ändra hur som helst och den har har enligt samhällsserviceförvaltningens chef, Patrik Ivarsson, inte ändrats. Återkom gärna om du syftar på något annat.

Nedan finner du svar på övriga frågor.

3. Ledningssystemet har inte funnits med i internkontroll och således har inte någon sådan kontroll gjorts. Däremot reviderades ledningssystemet årligen och tas i socialnämnd för beslut.

4. Nivåbedömning har inte funnits med i internkontroll och således har inte någon sådan kontroll gjorts. I samband med att resursfördelningssystemet tittades över 2018 gjordes även granskning av nivåbedömningar. Utredning pågår 2020 kring nivåbedömning.

5. Det är dessa dokument som i dagsläget används och de har inte uppdaterats. Utredning pågår 2020 kring nivåbedömning.

6. Utredning gjord genom de strukturella förändringarna. Togs i socialnämnden den 9 mars 2020.

7. 2020-06-23 kände kommunen till 74 enskilda som hade diagnosen demens.

8. 2020-08-07 är det 101 enskilda som har bifall särskilt boende.

9. 2020-08-11: 6 lediga lägenheter i egen regi och 9 lediga lägenheter i privat regi. Utifrån det ingen kö.

Vänliga hälsningar,

Anna Wifvesson,
Kommunikatör

Annie-Lie Jarhult
Förvaltningschef för socialförvaltningen

Lyssna