Stöd och omsorg

Nedläggningsförslag av Solgården

Skickades in: 2020-05-25

Jag vill ta del av de underlag som använts vid beslutet om nedläggning av Solgården och att kommunen enbart ska ha ett demenscentrum, samt placering av detta ur tex tillgänglighetssynpunkt. Hur har man kommit fram till att det är just Solgården som ska läggas ner? Även en kommentar och förklaring hur detta kommer leda till en bra utveckling för de boende i kommunen, utöver den ekonomiska vinsten. Det står i beslutet att "anpassas antalet platser inom särskilt boende och demensboende samtidigt som lagutrymmet används på ett bättre sätt, men utan konsekvens för den enskilde, kommer det att blir ett bättre flöde på de platser som finns inom särskilt boende och demensboende (...)." Hur ser man till att detta beslut inte får konsekvens för den enskilde och anhörig?

Svar från kommunen

Svarade: 2020-07-29

Hej!

Ursäkta sent svar.

Efter diskussion i socialnämndens budgetgrupp (där alla partier som finns i nämnden är deltagare) konstaterade vi att vi hade två särskilda boenden som var i stort behov av upprustning, nämligen Storgården i Älghult och Solgården i Norrhult. Vi har också sett att antalet tomma platser på våra särskilda boenden har konstant ökat under de senaste åren. Vi har redan idag stängt ner en avdelning på Solgården men har ändå lediga platser totalt på våra boenden och även på det privata boendet Smedsgård i Alstermo finns det lediga platser. Med detta underlag har vi konstaterat att vi inte har möjlighet att ha fem (5) särskilda boenden (fyra kommunala och ett privat boende) i en kommun med strax över 9000 invånare. För att i framtiden kunna bibehålla vår höga kvalité på vården, både på särskilda boenden och demensboende, är vi tvungna att göra förändringar. Därav vårt enhälliga beslut i socialnämnden att göra strukturella förändringar. Att det blev Solgården som vi föreslog att ombildas till trygghetsboende istället för särskilt boende var det som jag tidigare nämnde – behovet av upprustning samt närheten till både Olofsgården i Åseda och Lingården i Lenhovda med cirka 2 mil till varje ort.

En så stor strukturell förändring som socialnämnden enhälligt beslutat får alltid konsekvenser för både den enskilde och anhöriga. Tyvärr så är det oundvikligt att vissa personer drabbas vid en större förändring. Vi försöker att minska konsekvenserna för de enskilda så mycket det går genom diskussion och information och hjälp med eventuell flytt till annat boende. Vi gör denna strukturella förändring för att även i framtiden kunna hålla en så hög kvalité på vården i våra särskilda boenden och demensboende som möjligt.

När det gäller konsekvenser för anhöriga har vi föreslagit att det är nödvändigt att anordna en ringlinje för trafik inom kommunen. Detta för att de anhöriga som inte är bilburna har möjlighet att besöka sina anhöriga.

Med vänlig hälsning,

Lars-Erik Hammarström (S),
Socialnämndens ordförande

Lyssna