Stöd och omsorg

Dagverksamheten i kommunen

Skickades in: 2019-04-03

Angående dagverksamheten på äldreboendet i Uppvidinge kommun.
Personalen på dagverksamheten ska nu få nya tjänster. Inga ska sägas upp. Lönerna ska betalas ut. Dom blir omplacerade någonstans? Dom flesta kan inte jobba i vårdarbete. Alltså ingen besparing.
Vem ska nu baka och spela musik, ha en spastund med mera på måndagar? Läsa tidningen spela fia och samtala på tisdagar? Ha sittgymnastik, sångstund och läsa tidningen på onsdagar? Spela bingo ordna vinster torsdagar? Göra ny tipspromenad varje vecka, rätta skaffa vinster? Boka underhållare såväl sång och musik som visa bildspel, bjuda in lekisbarnen för pysselstund med mera?

Om ni tror att personal på boendena ska hinna göra detta så är ni naiva. Läser ibland i Smålandsposten att vissa äldreboenden får pris för bästa äldreboende. Det behöver Uppvidinge kommuns äldreboende
aldrig tänka på för den chansen är minimal. Utan dagverksamhet och social gemenskap inget bra boende. Tänk hemska tanke om det osannolika händer som ju inte kommer att hända men tänk att
någon av er politiker som klubbade genom beslutet om nedläggning får en stroke eller någon annan allvarlig sjukdom och måste flytta in på "hemmet". Dom väggarna du kommer in till där ska du tillbringa resten av ditt liv. Du har ingen dagverksamhet att se framemot för lite miljöombyte. Engagerad personal som lyssnar och pratar med dig. Alla ni vet ju hur upptagen personalen är på
boendet så av dom får du mest omvårdnad av.

Till sist ett förslag på lösning. Behåll en 75-procentig tjänst på varje hus som håller och tar ansvar för dagverksamheten. Vid större tillställningar kan dom stötta varandra. Chefen på huset blir chef för dagverksamhetens personal.

Svar från kommunen

Svarade: 2019-04-30

Hej!

Jag har mottagit dina synpunkter som du skickat avseende dagverksamheten på äldreboende i Uppvidinge kommun.

På grund av kommunens ekonomiska läge är alla kommunens verksamheter just nu inne i ett arbete med strukturella förändringar.

Gällande personalen som är anställd i dagverksamheten pågår en process tillsammans med personalavdelningen, där man inventerar alla vakanta tjänster som finns i kommunens verksamheter.

Ansvaret för aktiviteter på de särskilda boendena ligger på respektive enhet. För samtliga som bor på särskilt boende ingår precis som tidigare social samvaro och promenader.

Vänliga hälsningar,

Lars-Erik Hammarström (S)
Socialnämndens ordförande

Lyssna