Kultur och fritid

Kommunens mark

Skickades in: 2023-10-28

Hej!
Tekniska utskottet har bestämt att man ska betala för att få va på kommunens mark, med ett undantag: För politiska organisationer, ideella föreningar och skolklasser studerande upp till 20 år tas ingen avgift ut.

När det är marknad i Åseda får man betala mycket till Åseda IF. En man brukar samla ihop pengarna. Vet inte om föreningen har några utgifter. Där det är marknad brukar Olsmässan va och där är det alkohol då. Ska en idrottsförening (ideell eller?) ha kommunens mark gratis och sen ta betalt av andra som ska var där? Ska man få stöd till sin förening från kommunen och få servera alkohol på kommunens mark - utan att betala? Ska det bli så?

Politiska partier får också bidrag. Ska politiker på marknad betala hyra till Åseda IF när det är kommunens mark? Röda Korset och såna föreningar och barn som säljer till deras skolresa borde vara enda undantagen

Svar från kommunen

Svarade: 2023-11-03

Tack för dina synpunkter och frågor angående nyttjande av kommunal mark.

När en förening vill anordna en exempelvis marknad, skall föreningen söka ett tillstånd för offentligt arrangemang hos polisen. Ansökan utreds av polismyndigheten som ofta skickar ut en inhämtning av yttrande hos markägare (där det offentliga arrangemanget anordnas) och räddningstjänsten (RÖK). Efter att yttrande inkommit och frågan har utretts, så får föreningen antingen ett tillstånd eller avslag på det offentliga arrangemanget.

Vid servering av alkohol på kommunal mark, skall alltid ett serveringstillstånd sökas. Ansökan utreds och bifalls eller avslås. Både ansökan om offentligt arrangemang och serveringstillstånd kostar pengar för den sökande föreningen.

Uppvidinge kommun har valt att upplåta kommunal mark gratis till föreningar på grund av att föreningarna ger möjlighet till en kreativ och aktiv fritid för kommunens barn och ungdomar. Demokratiska frågor är viktiga för Uppvidinge kommun och därför upplåts kommunal mark gratis till politiska partier. Uppvidinge kommun vill stimulera ungt entreprenörskap och har därför valt att upplåta kommunal mark utan kostnad för elever/ ungdomar upp till 20 år.

Med vänliga hälsningar

Michel Tränefors
Förvaltningschef
Samhällsserviceförvaltningen

 

Lyssna