Kultur och fritid

Biblioteket i Älghult

Skickades in: 2023-09-14

Nu är det snart länge sedan vi hade ett bibliotek i Älghult, i långa perioder har biblioteken inte kunnat ha några evenemang, de senaste månaderna har flera av kommunens bibliotek ofta fått stänga pga personalbrist och så har man nu som en besparingsåtgärd belagt biblioteken med inköpsstopp i ett halvår - enligt vad jag hört från min bibliotekarie.

Sammantaget har man från kommunalt håll stympat och nästintill slaktat en oerhört värdefull verksamhet. För vi behöver också bildning härute på landsbygden. Biblioteken är en fantastisk resurs som vi gärna utnyttjar mycket och ofta i vår familj. Jag ställer mig också mycket frågande till hur biblioteken ska kunna utföra sitt uppdrag som skolbibliotek under rådande omständigheter.

Istället för att ständigt skära ner på kommunala verksamheter tycker jag man borde ha vett att behålla och utöka den service som används, uppskattas och får folk att både vilja bo kvar här och flytta hit.
Gå emot rådande samhällstrend, satsa på kvalitativa verksamheter och heltäckande service - och ha stake nog att höja skatten därefter. Bra service kostar, det vet alla och finns den inte betalar man ändå, men kanske på annat sätt (antingen via privata alternativ eller genom att acceptera brister och sämre livskvalitet).

Specifikt gällande biblioteken tycker jag att ni skall tillföra resurser nog att säkerställa öppettiderna, lätta personalens arbetssituation och häva inköpsstoppet. Inköpsstoppet i sig är en totalt idiotisk och väldigt kortsiktig lösning då de negativa konsekvenserna av den kommer följa verksamheten i flera år i form av stora luckor i boksamlingen och försämrad lånestatistik. Köp istället in fler böcker, anställ ytterligare personal och öppna upp Älghults bibliotek i en tillfällig lokal, så biblioteken kan
fungera fullt ut och bidra med den samhällsnytta som kanske kostar nu men ger så många långsiktiga förtjänster och ringar på vattnet att det knappt går att mäta i pengar.

Svar från kommunen

Svarade: 2023-09-26

Hej,

2019 så beslutade dåvarande politik om att dra ner kraftigt på biblioteksverksamheten i kommunen. Inte långt efter så inträffade skyfallet i Älghult då böckerna flyttades och biblioteket stängdes tills vidare. Sedan dess så har det beslutats om att bygga en ny skola i Älghult. Alla dessa faktorer har påverkat frågan om bibliotek i Älghult och tills vidare är man hänvisad främst till biblioteket i Alstermo.

Utöver detta så påverkar den nationella konjunkturen. De närmaste två åren måste kommunen dra ner 20 miljoner kronor på driftskostnaderna på grund av den höga inflationen för att klara av en ekonomi i balans.

Vad gäller frågan om bibliotek i Älghult så kommer det att vara beroende av hur utformningen av den nya skolan blir, detta är något som förhandlas just nu.

När det gäller budget för hela biblioteksverksamheten så sker det arbetet nu i höst, för att komma ur de närmaste två åren på ett hållbart sätt så kommer det att vara mycket svårt att samtidigt utveckla verksamhet men vi skall göra vad vi kan.

Hälsningar,
Simon Bring
Ordförande Kultur- och föreningsutskottet

Lyssna