Kultur och fritid

Biblioteken

Skickades in: 2023-06-26

Till Simon Bring.
Det går oroväckande rykten om att biblioteken ska spara genom att inte köpa in några böcker överhuvudtaget resten av året. Kommunen vill locka nya invånare, men vad kan vi erbjuda för kulturutbud om biblioteken ska spara igen? Och Kulturskolan har fått rejält minskad budget.
Samtidigt tampas skolan med elever som får det allt svårare att läsa. Stämmer ryktena?

Svar från kommunen

Svarade: 2023-07-03

Hej, 

Det finns inga politiska beslut på att inte köpa in böcker.

Däremot så har Kultur- och fritidsavdelningen redovisat ett underskott och därmed arbetat fram en åtgärdsplan för hur de ska komma tillrätta med underskottet. Inköpsstoppet av böcker är därför en del av den åtgärdsplanen som skall behandlas politiskt på utskottets möte 31 Aug.

Vad gäller kulturskolan så har de pengar som tagits bort aldrig använts av verksamheten, det betyder att verksamheten kommer att vara densamma.

Vad gäller läsförståelsen så får jag be att få återkomma när jag tittat närmare på aktuell statistik. 

Vänliga Hälsningar,

Simon Bring

Svaret kommer från

Simon Bring

kommunfullmäktige

Lyssna