Kultur och fritid

Lekplatser

Skickades in: 2023-06-12

Hej,
Hur ofta besiktigas kommunens lekplatser och hur snart efter besiktning ska eventuella brister åtgärdas? Är alla lekplatser i kommunen godkända och utan säkerhetsbrister?

Svar från kommunen

Svarade: 2023-06-13

Hej! Vi besiktigade samtliga lekplatser hösten 2022. Akuta brister ock fel åtgärdas omgående. Vår plan är att lekplatserna ska besiktigas en gång om året. Vi kommer att göra en flerårsplan för ombyggnad och förbättringar av våra lekplatser.

Svaret kommer från

Christer Wånehed

Tillförordnad teknisk chef

Lyssna