Gator och parker

Snöröjning

Skickades in: 2024-01-21

Hej!
Jag tycker snöröjningen i stort sätt är ok MEN det tar alldeles för mycket tid till röjningen blir utförd. I Gröna vägen tex. sker det alltid under nattid mellan kl.11 - 2. Killen kommer skjuta allt framför infarten och nästa morgon är allt stenhård så att man nästan inte kommer ut med bilen. Det går inte! Det måste ske en ändring i tidsschema eller att ni plockar bort högen framför infarten. Förra vintern skadade asfalten med bladet allt mer går sönder. Ni ville göra åtgärder. Vad har ni beslutad? Ju större skadan ju högre kostnaderna till skattebetalarna.

Svar från kommunen

Svarade: 2024-02-08

Hej!

Vi uppskattar att du delar med dig av dina synpunkter och frågor gällande snöröjning.

Vanligtvis utförs inte snöröjning under pågående snöfall, vilket kan leda till fördröjningar. Det är dock vår ambition att påbörja snöröjning så snart som möjligt efter att snöfallet har avtagit. Vi vill även sträva efter att genomföra snöröjningen mellan 07.00 – 19.00 och följa den prioritetsordning som gäller.

Vi har noterat dina synpunkter och vidarebefordrat dessa till vår entreprenör.

Med vänlig hälsning,

Tekniska avdelningen”

Lyssna