Gator och parker

Snöröjning

Skickades in: 2023-12-07

Hej! Snöplogen har varit här. Kvar på vägen ligger 3-5 cm snö kvar. På vägen syns att plogen har studsat. Har det gått för fort? Ja. När vägen är tjälad borde snön kunna plogas nära vägytan. Har kommunen handlat upp snabb snöröjning eller bra snöröjning?

Kontrollerar någon snöröjningen? Vem ansvarar för snöröjningen? Vad ställdes för krav vid upphandlingen? Har hört att upphandlingen gick bra - för entreprenören. Höga priser borde ge bra snöröjning. Nu är utförandet undermåligt. Hur ska kommunen göra snöröjningen bättre?

Svar från kommunen

Svarade: 2023-12-14

Tack för dina synpunkter och frågor angående snöröjning.

Vi har löpande kontakt med den entreprenör som ansvarar för snöröjningen, och vi kommer förmedla dina synpunkter och din kritik till dem.

Entreprenören arbetar utifrån målet att hålla hög servicenivå och effektivitet. Vårt mål är även att snöröjningen ska ske på sådant sätt att minsta möjliga snölager finns kvar. Om det visar sig att kommunen inte får den servicenivå som är upphandlat, kommer vi att ha avstämning med entreprenören så att de har möjlighet att vidta rättelse och förbättra sin verksamhet.

Tack för ditt engagemang och för att du hjälper oss att förbättra vårt arbete!

Med vänlig hälsning
Tekniska avdelningen

Lyssna