Gator och parker

Asfaltering i Åseda

Skickades in: 2023-05-05

Nu är det höst och vad vi i Åseda kan se så har asfaltering inte skett av de vägar som är i skriande behov av ny beläggning. Vad hände? Det var för kallt i våras, asfaltanläggarna kom igång sent enligt info, men de har ju inte gjort något förutom en lagning i en korsning. Och snart det vinter.

Kanske kommer snöröjningen fixa till och jämna vägarna när så dags blir. Eller, snöröjningen kommer väl också utebli. Hur ser ekonomin ut egentligen?

Svar från kommunen

Svarade: 2023-09-18

Hej,

Det är svårt för oss att uttala oss om asfalteringen då vi är osäkra på vilka vägar du menar. Vissa vägar/gator i Åseda förvaltas av kommunen och vissa förvaltas av Trafikverket.

Under hösten 2023 kommer en omgång till av asfaltering att ske i Åseda. På vissa ställen som är i behov av asfaltering ser vi också över skicket på vatten- och avloppsledningar för att se om det behövs totalsaneringar. Budgeten är tight och prioriteringar behöver göras. Önskar du ett mer specifikt svar så återkom gärna med din fråga och specificera vilka vägar din fråga avser.

Med vänlig hälsning

Tekniska avdelningen

 

Lyssna