Gator och parker

Lagning av vägar

Skickades in: 2023-05-11

Man kan läsa av tidigare svar att asfaltering kan börja ske mars/april. Vi är snart halvvägs in i maj och inga gropar, potthål, långa sprickor har åtgärdats i Åseda. Potthålen blir djupare och större bland annat i korsningen Norrgatan, Östra vägen. Flera nya och gamla hål att täppa till finns också direkt efter man svänger in från 23:an, första avfarten till Åseda. Omöjliga att inte upptäcka.

En liten pott finns avsatt för detta enligt tidigare svar, finns det en pott för potthålen överhuvudtaget? Man börjar ju undra. Med ett hål kommer flera och ännu mer asfaltering behövs... Östra esplanaden är en katastrof att köra på. Hur ser tidplanen ut nu då vi passerat mars/april och avsatt budget tydligen inte räcker till att starta maskinerna?

Svar från kommunen

Svarade: 2023-05-12

Hej!

Vi har full förståelse för dina synpunkter. Den entreprenör vi anlitar skulle ha börjat arbeta med våra beställningar i slutet av april men har blivit försenad. Det är den sena våren som ställer till det - entreprenörerna har inte kunnat sätta igång lika tidigt under våren som normalt. Vi beklagar detta men arbetena kommer att påbörjas så fort som möjligt.

Vänliga hälsningar

Christer Wånehed
Tillförordnad chef för tekniska avdelningen

Lyssna