Gator och parker

Dålig och skräpig grusväg

Skickades in: 2023-05-07

Nytorpsvägen som går utmed skogskyrkogården (grusvägen) är väldigt dålig den skulle behöva en rejäl översyn. Sen i slutet av jordvallen som dom har grävt upp mellan nämnda väg och Spaljisten är det mycket skräpigt, förmodligen skräp från Spaljisten, plast och annat som bara ligger i naturen!

Svar från kommunen

Svarade: 2023-05-09

Hej!

Tack för att du hörde av dig!

Tekniska avdelningen kommer att titta på hur vägen ser ut och även ta kontakt med entreprenören som utför arbetet med bullervallen för att se till skräpet städas upp.

Vänliga hälsningar,

Anna Tigerström
Kommunikationsansvarig

Lyssna