Gator och parker

Vägbygge i Åseda

Skickades in: 2022-08-18

Hej!

Körde in i Åseda på 23:an. Varför byggs korsningen så långt österut? Ska det bli en avfart när man kör från öster där man kör nu? Hur ska man ta sig till industriområdet väster ifrån? Vad kostar vägbygget? Betalar PG vägbygget?

Hälsningar från pendlare.

Svar från kommunen

Svarade: 2022-09-23

Hej!

Tack för dina frågor och jag ber om ursäkt att svaret har dröjt.

Placeringen av vägporten är framtagen efter samråd mellan Trafikverket och Uppvidinge kommun. Vi som kommun drev länge en linje där vi önskade något av följande alternativ:

1. Avfart till industriområdet.
2. Rondell på riksväg 23/37.

Trafikverket gick inte med på något av alternativen utan förordade en vägportslösning, vilket sedan blev beslutet.

Infart till industriområdet blir från Hammarvägen och Östra industrivägen.

Kostnaden för vägporten är beräknad till cirka 31 650 000 kronor varav Uppvidinge kommun ska betala 30 350 000 och Trafikverket resterande 1 300 000 kronor.

Vänliga hälsningar,

Anders Linnér
Mark och exploatering
Samhällsserviceförvaltningen

Lyssna