Gator och parker

Varför finns det så få övergångsställen?

Skickades in: 2021-12-01

Varför finns det så få övergångsställen? Många barn behöver korsa flera av de större vägarna i Åseda.
Borde det inte ligga i kommunens intresse att barnen kommer säkert till skolan? Detta vore också underlätta för bilister.

Svar från kommunen

Svarade: 2022-02-21

Hej!

Tack för din fråga och ursäkta att svaret har dröjt.

De flesta genomfartsvägar i Åseda ägs av Trafikverket. Det vi som kommun kan göra är att föra fram förslag på förbättringar och även framföra synpunkter från våra invånare till Trafikverket. Därför vore det bra om du kunde specificera om det är några speciella vägar/platser du tänker på.

Hör gärna av dig till Lars Axelsson på tekniska avdelningen: Telefon 0474-470 00 (växel) eller e-post lars.axelsson@uppvidinge.se.

Vänliga hälsningar,

Lars Axelsson, arbetsledare tekniska avdelningen
Anna Tigerström, kommunikationsansvarig

Lyssna