Gator och parker

Håller med om höga hastigheter i Norrhult och Klavreström

Skickades in: 2020-05-20

Angående "Höga hastigheter på vägen mellan Norrhult och Klavreström" som skickades in: 2020-04-21
Vill bara hålla med denna som skickade in tidigare ovan inlägg om hastigheter i dessa två små samhällen. Det verkar som man måste hävda sig genom att höras och köra fort med aggressiv hetsig körstil, att hålla avstånd eller ta hänsyn är väldigt ovanligt här.

Bara för man är motorintresserad så behöver man inte köra fort i samhälle, då är man nog inte mogen för att ha körkort, gäller både ung som äldre det finns här i båda ålderskategorierna. Sen när det gäller polisens närvaro, både här och i övriga småsamhällen så är det rena katastrofen.

När det gäller vägar/gator så är det kommunen tillsammans med Trafikverket och Länsstyrelsen som tar beslut om gällande vilka hastigheter som är lämpliga efter omgivning och natur.

Svar från kommunen

Svarade: 2020-05-22

Hej!

Tack för din synpunkt!

Det är naturligtvis inte acceptabelt att bryta mot trafikreglerna. Polisen, som har ansvaret för att kontrollera hastigheterna, är informerad om synpunkterna. Vi tar också upp hastighetsfrågan i dialog med Trafikverket.

På aktuell väg är det Trafikverket som beslutar om vilken hastighetsbegränsning som ska gälla.

Svaret kommer från

Anna Tigerström
Kommunikationsansvarig

Lyssna