Boende och miljö

Vatten PFAS

Skickades in: 2023-12-06

I december 2022 kom uppgifter om att gränsvärden för PFAS i dricksvatten ska sänkas. I Åseda och Lenhovda var värdena högre än den satta gränsen. Hur har Uppvidinge kommun arbetat för att sänka värdena? Vilken nivå ligger värdena på idag?

VA-taxan höjs vid årsskiftet, och då tar jag och säkert resten av Uppvidingeborna för givet att gränsvärdena också ligger under gränsen.

Svar från kommunen

Svarade: 2023-12-27

Hej,

Tack för din fråga. Värdena idag ligger under gällande gränsvärde. Den 1 januari 2026 börjar de nya, lägre gränsvärdena för PFAS att gälla. Det nya gränsvärdet för PFAS4 kommer att vara 4 ng/liter. Kommunen har fram till dess tid att åtgärda de förhöjda värdena av PFAS4 i både Lenhovda och Åseda.

I Lenhovda har mätningar under 2022 visat på värden som ligger på 8,8 ng/liter och i Åseda 6,3 ng/liter. Samhällsserviceförvaltningen arbetar aktivt med frågan och utredning pågår för hur vi ska sänka PFAS-värden i Lenhovda och Åseda.

När det gäller höjningen av VA-taxan så beror den inte enbart på PFAS-nivåerna utan snarare på det eftersatta underhållet inom VA-verksamheten. Tekniska avdelningen planerar för stora reinvesteringar under de kommande åren vilket bidrar till den ökade taxan.

Svaret kommer från Tekniska avdelningen

Lyssna