Boende och miljö

Måsar i Åseda

Skickades in: 2023-07-04

Hejsan . Vi måste bli av med måsarna inne i Åseda.
Jag och min man pratar om att flytta för det går inte bo kvar i Åseda om inget görs med dom skrikande måsarna. De attackerar både vuxna och barn också. Jag ser att ni har fått frågor om detta åtminstone dom två senaste åren men ni skjuter bara bort ansvaret och ingenting görs. Detta är
ju ett allmänt problem för hela bygden. Om inget görs så kan vår familj inte bo kvar inne i Åseda.

Svar från kommunen

Svarade: 2023-07-13

Hej,

Det är flera som upplever störningar från måsar och andra större fåglar i tätorterna. Vi på miljö- och byggnadsförvaltningen hoppas kunna bidra med information om hur man kan försöka motarbeta måsarna. Vi arbetar med skydd av miljö och hälsa utifrån reglerna i miljöbalken, och det är ur det perspektivet vi svarar.

Det bästa sättet att minska problemet med störande fåglar är att arbeta förebyggande. Mest effektivt är att försvåra för fåglarna att bygga bon på fastigheten och se till att de inte hittar mat i området. Efter flera misslyckade försök med att bygga bon och föda upp ungar, kommer fåglarna självmant att söka sig bort. En del åtgärder kan behöva genomföras före perioden då fåglarna är fredade. Exempelvis är måsfåglar fredade från den 1 mars till den 10 augusti. En fastighetsägare kan vända sig till ett skadedjursbekämpningsföretag som kan hjälpa till med vissa förebyggande åtgärder.

Problemen med fåglar beror ofta på att personer, utan att vara medvetna om det, erbjuder dem matställen och bra platser för skydd och för bobyggnad. Huvudansvaret för hantering av detta problem har fastighetsägaren. Det är alltså upp till varje fastighetsägare att arbeta förebyggande och städa sina tak och utrymmen där fåglarna kan tänkas bygga bo.

Avskjutning kan göras av de kommunala skyddsjägarna som punktinsatser men det är ingen lösning på problemet och ger endast kortvarig effekt. Vanligen fylls tomrummet efter skjutna fåglar snabbt av nya som flyttar in. Det finns inget enkelt och smidigt sätt att komma till en långsiktig lösning av problemet.

Definitionen av begreppet olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken är en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”. Man bör vara medveten om att rent juridiskt är kraven för att något ska betraktas som olägenhet för människors hälsa tämligen höga.

Med vänliga hälsningar

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Lyssna