Boende och miljö

Banken i Lenhovda

Skickades in: 2023-05-18

En frusen ledning tyder på dålig kontroll av inblandade parter. Om fastigheten ingår i förvaltning är detta illa. Har kommunen någon fastighetsansvarig, kan man undra. Har de rätt kompetens blir nästa fundering. När politiker - gamla majoriteten - anställde fastighetsansvarig helt utan relevant kompetens, blir det så. Blir man anställd som samordnare inom social verksamhet kanske
fastigheter inte ligger inom kompetensen. Fortsättningsvis bör inblandade får redogöra för kostnader och ansvar för att undvika framtida skador. Bemanna inte med fel kompetenser. När man berättar hur duktig man är kan det vara tvärt om. Vem bär ansvaret?

Svar från kommunen

Svarade: 2023-05-24

Tack för dina synpunkter. Den berörda fastigheten ägs av Uppvidinge kommun och ingår i förvaltningen som Uppvidingehus ansvarar för. Då lokalen varit tomställd så har daglig tillsyn inte skett varpå något har hänt med värmesystemet med följd att ledningarna frusit sönder. Vidare har både Samhällsserviceförvaltningen som ansvar för kommunens fastigheter och Uppvidingehus som har hand om förvaltningen haft omsättning av personal samtidigt som det funnits bristande rutiner. Det är ingen ursäkt för varför skadan uppkommit men är ändå en förklaring till varför händelsen uppstått. Just nu pågår det ett arbete mellan Uppvidinge kommun och Uppvidingehus om hur organisation, rutiner och samarbete ska stärkas så att risken för liknande händelser elimineras. 

Svaret kommer från

Michel Tränefors

Förvaltningschef samhällsserviceförvaltningen

Lyssna