Boende och miljö

Medborgarlöften

Skickades in: 2022-04-01

Hej!

I löftena står:
A-traktorer: Polisen genomför, vid upplevda problem, utbildningstillfälle i trafiksäkerhet för ungdomar och vårdnadshavare i samverkan med skolan.

Är det inte bättre att polisen genomför utbildningstillfällen i förebyggande syfte istället för när det redan har uppstått problem? Rimmar dåligt med att de nya medborgarlöftena handlar om att samverka för att förebygga brottslighet och öka tryggheten.

Svar från Polisen

Svarade: 2022-04-05

Hej och tack för dina synpunkter!

Vi inhämtar och delar lägesbilder över brott och störningar i lokalsamhället. Uppstår problem och störningar försöker vi hitta åtgärder som kan motverka problemet. När det gäller A-traktorer har den som kör fordonet gått körkortsutbildning där man fått lära sig trafikregler och trafikvett. Utöver det finns föräldrar som utför ett bra föräldraskap och som varit goda förebilder.

För tillfället har vi bedömt att problemen runt A-traktorer är litet och inte kräver någon generell och återkommande information/utbildning för förare och föräldrar. Ändras lägesbilden till att det skulle vara problem så genomförs utbildningen enligt medborgarlöftet. Tack för synpunkterna!

Vänliga hälsningar,

Mats Ljungqvist
Kommunpolis i Uppvidinge och Nybro
Lokalpolisområde Nybro

Lyssna