Boende och miljö

Rostiga och trasiga bilar på tomt

Skickades in: 2021-04-22

Hej!

Skickade i augusti 2020 ett inlägg om rostiga bilar på igenväxt tomt i Sävsjöström.
När jag gjorde ett stopp vid fastigheten nyligen konstaterades att flera fordon fått sina framrutor krossade. Även annan skadegörelse noterades. Föreslår att miljöförvaltningen nu besiktigar tomten innan det sker ytterligare försämring av miljön.

Svar från kommunen

Svarade: 2021-08-26

Hej!

Först vill vi be om ursäkt för att svaret har dröjt!

Ärenden av den här typen kan tyckas enkla då det praktiskt sett borde gå att lösa med lite städning. Men om den ansvarige (ägaren) inte agerar som man önskar så kommer det in olika juridiska perspektiv som kommunen måste utreda, och dessa kan i praktiken bli en tuff match då den enskildes äganderätt väger tungt i vårt land.

När det gäller klagomål på fordon på en fastighet så gör vi först en bedömning om situationen innebär ett brott mot de lagrum vi på Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med (miljöbalken och PBL). I vissa fall kan det visa sig att till exempel gamla otjänliga fordon skapar en ovårdad tomt och då kan nämnden ställa krav på att fastighetsägaren måste städa upp på sin fastighet. Det kan också visa sig att fordonen utgör en fara för miljön, till exempel om de riskerar att börja läcka farliga ämnen som exempelvis kan går ner i mark och vatten.

För att kunna ställa krav på eventuella åtgärder måste vi komma i kontakt med personen som äger fastigheten. Ibland går det utan problem, men det händer också att ägaren inte är anträffbar eller nås av våra skrivelser.

Det förekommer tyvärr även situationer där våra krav kommer fram till rätt person men att personen inte vidtar de åtgärder som vi förelägger om. De här fallen kan tyvärr fastna i långdragna processer, eller rent av låsa sig då kommunens administrativa och ekonomiska påtryckningsmedel av olika anledningar inte biter på den som gör fel.

Man får inte glömma att på en privat fastighet är det ägaren som ansvarar för hur det ser ut där och att denne är skyldig att betala eventuella åtgärder som lagen kräver; det är alltså inte kommunen som är skyldig att bekosta en åtgärd på privat mark. Kommunen kan dock i vissa fall, efter ekonomisk bedömning och juridisk utredning, besluta om så kallad ”åtgärd på den försumliges bekostnad”; detta innebär att kommunen beställer en åtgärd och betalar denna så att problemet blir löst, men att kommunen sedan kräver, i det här exemplet, fastighetsägaren på pengarna.

Vänliga hälsningar,

Mattias Pedersen
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Lyssna