Boende och miljö

Hur attraktivt blir det att bo i Norrhult?

Skickades in: 2020-11-11

Hej!

Hur attraktivt blir det att bo i Norrhult när Solgården läggs ner? Det här är en samhällspolitisk fråga! Vill vi att människor ska bo i mindre samhällen? Leva, arbeta, betala skatt, starta företag, låta
barn gå i skola, handla, bidra i föreningsliv etcetera. Om det ska bli attraktivt, då måste man få avsluta sitt liv i samma samhälle! Vad är det för människosyn? När du har gjort ditt, då är det bara ekonomi som styr. Är det den människosynen som Uppvidinge kommuns värdegrund vilar på?

Svar från kommunen

Svarade: 2020-11-17

Hej och tack dina era frågor!

Den största attraktionskraften för att bo i Norrhult tror jag/vi inte är att vi har platser på särskilt boende i alla våra större orter i kommunen. Självklart kommer de personer som har behov av denna boendeformen och insatser erbjudas detta i kommunen, men inte i alla samhällen så som tidigare. Jag tror att vi kan utveckla och attrahera både nuvarande och kommande kommuninvånare på fler områden än med särskilt boende.

Vi satsar nu på trygghetsboende, traditionella lägenheter och tillskapande av fler förskoleplatser i Norrhults- och Klavreströmsområdet.

Jag/vi tror att detta kommer vara av stor vikt när och om människor väljer vart man vill bosätta sig och leva i vår kommun och våra samhällen.

Verksamhet och ekonomi är det som styr oss och gör att vi behöver göra förändringar i våra gamla strukturer, tänka nytt och erbjuda nya alternativa lösningar med en god och bra kvalitet.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna