Boende och miljö

Häckar som skymmer sikten

Skickades in: 2018-07-27

Kommunen skall omedelbart kontakta villaägare angående sina häckar som skymmer sikten i korsningar. Skall man behöva se en tragisk olycka innan något sker. Eller måste Smålandsposten behöva kontaktas för att ni ska förstå allvaret. Är tacksam med återkoppling mig på sms.

Svar från kommunen

Svarade: 2018-08-15

Hej!

Tack för din synpunkt! Miljö- och byggnadsförvaltningen kommer att ta kontakt med dig via telefonnumret du har uppgett för att få mer information kring var i kommunen du har sett häckar som skymmer sikten i korsningar.

Med vänlig hälsning,

Anna Tigerström
Kommunikationsanvarig

Lyssna