Barn- och utbildning

Stöd på förskolan

Skickades in: 2023-11-15

Hej.
Blir alldeles bestört när jag läser om barnet, i Smålandsposten, som inte får det stöd hon har rätt till i förskolan. Skolverket har precis gett ut en folder "Ge ditt barn en bra start stärk språket!" där det står "Svenskt teckenspråk i förskolan"

Barn som är döva, har en hörselnedsättning eller av andra skäl har behov av svenskt teckenspråk, till exempel om en nära anhörig är döv, har rätt att få stöd i sin språkutveckling i svenskt teckenspråk och att få en bra lärmiljö utifrån sina förutsättningar och behov.

Varför tillhandahåller inte Uppvidinge kommun barnet det stöd som hon har rätt till? Förstår svårigheten i att få tag i personal med rätt kompetens, men ngn lösning måste ju finnas. Ett barn som inte kan göra sig förstådd och som är helt utelämnad till personal som gör allt i sin makt för att hjälpa måste känna sig väldigt ensam.

Hur är tanken att fortsättningen ska bli? Försöker man sopa detta under mattan tills det blir skolans ansvar? Och vad händer sedan?

Svar från kommunen

Svarade: 2023-12-18

Tack för dina synpunkter.

Dessvärre kan vi inte uttala oss kring hur vi hanterar enskilda fall och av den anledningen blir svaret mer generellt. När behov av specialistkompetens uppkommer, oavsett vilken typ av kompetens som behövs, arbetar vi givetvis för en så bra lösning som möjligt i samverkan med vårdnadshavare och eventuella andra parter som kan tänkas finnas runt barnet. Rekrytering är dessvärre inte alltid lätt då specialistkompetens kan vara en brist men något som vi alltid arbetar intensivt med. Givetvis arbetar vi även på alternativa lösningar under tiden specialistkompetens eftersöks. Dialog kring insatser och plan för vidare arbete förs alltid med barnens/elevernas enskilda vårdnadshavare.

Med vänlig hälsning

Bodil Gustafsson
Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen

Lyssna