Barn- och utbildning

Insamling vid skolavslutning

Skickades in: 2023-05-23

Hej. Hur har diskussionen gått vad gäller insamling vid skolavslutningar i ledningsgruppen? Se fråga från i december. Är något beslut taget och hur resonerar kommunen?

Svar från kommunen

Svarade: 2023-06-12

Hej!

Vi har diskuterat frågan och beslutat att inte lägga ett generellt stopp för insamling i år. Kontakta mig gärna via mail om du har ytterligare frågor i ärendet.

Svaret kommer från

Bodil Gustafsson

Förvaltningschef barn- och utbildning

Lyssna