Barn- och utbildning

Rekrytering slöjdlärare

Skickades in: 2023-05-19

Har jobbet som slöjdlärare på Åsedaskolan annonserats ut? Har slöjdläraren lärarbehörighet?

Svar från kommunen

Svarade: 2023-05-30

Hej!

Vi hade annons ute och fick fyra sökanden. Vi höll intervjuer med tre av dem. Efter samverkan med Sveriges lärare rekryterade vi slöjdlärare för ett år. Kandidaten har erfarenhet som slöjdlärare, men är inte legitimerad lärare för närvarande. Däremot kommer kandidaten att börja studera till hösten för att så småningom få sin legitimation.

Svaret kommer från

Eva Thörn

Rektor Åsedaskolan

Lyssna