Barn- och utbildning

Ny förskola i Norrhult

Skickades in: 2022-03-31

Jag förstår inte varför ni har tagit ett beslut om att den nya förskolan i Norrhult ska ligga på skolans personalparkering. Hur har ni tänkt? För några år sedan ville vi få en bom vid parkeringen för att inte mopeder och bilburna ungdomar skulle köra in på skolgården, men fick då till svar att brandkåren måste ha en fri väg att ta sig in på skolgården. Blir det inte lite jobbigt att ta sig igenom ett hus då, tänker jag. Och var ska personal parkeringen vara. Skolan blir ju inte direkt mindre. Till sist undrar jag hur gamla, rullstolsburna och kommuninvånare ska kunna ta sig till biblioteket? Ska de också gå igenom förskolan? Varuleveranser till skolan , ska också ske genom förskolan. Mitt förslag är ni bygger där det var tänkt ifrån första början. Alltså framför kullen mot vägen vid den nuvarande förskolan. Det har påståtts att det är sankmark eller blöt mark där men det är en liten bäck som kan vara vatten i om det har regnat väldigt mycket. På så sätt kan skolan ställa modulen där de vill. När hemtekniska byggnaden revs blev vi lovade en ny byggnad där den "gamla" byggnaden låg. Varför inte hålla det löftet istället?! Tänk med huvudet!

Svar från kommunen

Svarade: 2022-04-01

Hej och tack för dina synpunkter gällande förskola i Norrhult!

Det har ännu inte tagits något definitivt beslut om förskolan eller dess placering. Arbetet med ny förskola är pågående och kommer troligtvis kunna fattas beslut om under våren. Uppdraget till våra tjänstepersoner är nu att titta på alternativa byggnadstekniska lösningar och placering av dessa. När detta är klart kommer vi med större säkerhet veta hur förskolan kommer kunna utformas och var den kan placeras på bästa sätt för verksamheten.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna