Barn- och utbildning

Bemanning i förskola och skola

Skickades in: 2020-10-02

I väntan på skolutredning av konsulter som förmodligen inte blir klar förrän i slutet av nästa år kommer hundratals barn i kommunen gå miste om kunskaper, trygghet och säkerhet på grund av för lite personal. Att få ökad bemanning på skolor och förskolor kan inte vänta. Förslag om att än mer öka barngrupper för att effektivisera utbildning som Margareta Schlee uttryckt sig om är ju ett hårt slag i magen på den personal som redan går på knäna om inte fotknölarna. Vad görs nu? Inte 2021. Till Barn- och utbildningsnämnden.

Svar från kommunen

Svarade: 2020-10-06

Hej!

Tack för din fråga!

Jag får verkligen hoppas att utredningen inte kommer att dra ut så långt på tiden som till slutet av nästa år. Jag håller med dig om underbemanningen. Den är definitivt inte bra. Jag vill att du ska känna till att vi har svårigheter med att få utbildad personal till våra skolor och, framför allt, förskolor. Men vi jobbar hela tiden på det. Vi har personal som sliter hårt för att verksamheten ska fungera. Tyvärr har pandemin ställt till det och följden har blivit mycket sjukskrivningar.

Vi behöver hitta en modell där vi kan öka attraktionen för att komma till Uppvidinge och jobba. När det gäller lärarlönerna vet vi ligger bra till så det måste vara annat som också ska attrahera.

Vad vi behöver nu är att bygga upp en attraktion av vår skolmiljö och en vi-anda. Vissa mindre grupperingar har det säkert men vi ska ha det i det stora hela också.

Jag står för det jag har sagt tidigare: Det ska vara roligt att gå till jobbet. Vi ska ha ett bra och trevligt arbetsklimat. Sådant sprider sig och det är viktigt. Och att det är oerhört viktigt att göra rätt från början.

Jag är dessutom öppen för samtal som kan ge bra inspel. Vi känner väl till problemen och jobbar för att få bort dem. Nya Uppvidinge Lärcenter kommer att kunna öppna för lösningar med utbildningar. Vi måste bara få tid att komma igång. I dessa tider är vi tyvärr inte ensamma om samma problem och det finns bara ett visst antal människor. Men hör gärna av dig till mig.

Skolor och förskolor är ett lagarbete. Glöm inte det.

Vänliga hälsningar,

Jan Wernström (S)
Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Lyssna