Barn- och utbildning

Skolornas budget

Skickades in: 2020-09-19

Hej!

Det är beklämmande att det inte talas om de stora besparingar som skolan/skolorna i Uppvidinge har fått på sig. Jag skulle vilja att besparingarna redovisas skola för skola, det vill säga hur mycket har budgeten skurits ned på respektive skola och vilka konsekvenser har detta fått på varje skola i år och för kommande termin? Dessutom hur stor är den totala besparingen lagd på barn- och utbildning?

Svar från kommunen

Svarade: 2020-09-22

Hej!

En sammanfattning av det ekonomiska läget på Barn- och utbildningsförvaltningen finns att läsa i Barn- och utbildningsnämndens protokoll från 2020-09-09:

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-09 Pdf, 250.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Samtliga skolor i kommunen har sin egen budget och samtliga har fått sina besparingar. Det är varje rektor som hanterar sin budget och det är varje rektor som därmed hanterar besparingarna på respektive skola. De kan genomföras på olika sätt. I och med det så kan det se olika ut. Vi har ingen sammanställning av hur detta hanteras på de olika skolorna. Vill du veta hur skolornas siffror ser ut så rekommenderar jag dig att vända sig till respektive skola.

Vänliga hälsningar,

Jan Wernström (S)
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Lyssna