Barn- och utbildning

Information om Uppvidinge gymnasieskola

Skickades in: 2020-03-10

Hej!

Vi vill att kommunen klargör på sin hemsida och till berörda elever att beslutet om att lägga ner Uppvidinge Gymnasieskola inte alls är klubbat och klart! Beslutet om nedläggningen av gymnasieskolan är överklagat av cirka 50 medborgare enligt förvaltningsrätten och det finns goda
förutsättningar att medborgarna får rätt i förvaltningsrätten.

Därför vill vi medborgare att kommunen klargör för oss på vad som kommer att ske med eleverna när/om beslutet att lägga ner Uppvidinge Gymnasieskola upphävs av förvaltningsrätten? Uppvidinge kommun har inte rätt att tvinga sina elever att förflyttas till en annan skola i samverkanskommunerna - om dom själva inte vill! Har eleverna och vårdnadshavare fått denna informationen till sig? Detta är viktigt att Uppvidinge kommun informerar till allmänheten men särskilt ska informationen tilldelas till de berörda barnen/eleverna/vårdnadshavare enligt Barnkonventionen. Är detta informerat till de berörda?

Svar från kommunen

Svarade: 2020-03-19

Hej!

Att beslutet är överklagat är vi mycket väl medvetna om.

Låt mig först klargöra att det är de nationella programmen vi tar bort. Skolan finns kvar och vuxenutbildningarna, SFI och instroduktionsprogrammen kommer att finnas kvar. Detta finns tydlig information om på kommunens webbplats, uppvidinge.se.

Gymnasieskolans ledning har informerat elever och föräldrar om vad som gäller.

När Kommunfullmäktige tog beslutet i höstas att lägga ner de nationella programmen var inte Barnkonventionen lag. Det blev den först den 1 januari i år, 2020. Och från kommunens sida är beslutet om de nationella programmen klubbat och klart.

Vi har i kommunalt självstyre i Sverige. Uppvidinge kommun, eller vilken kommun som helst, är inte tvungen att bedriva gymnasieskola. Inte heller kan någon elev tvingas till något som är frivilligt, vilket det är att gå på gymnasieskola. De elever som inte vill fortsätta på gymnasiet behöver bara tala om att de inte vill.

Jag rekommenderar dock verkligen att alla fortsätter med sina gymnasiestudier. Det handlar om de ungas framtid. Samtliga elever har fått erbjudande om gymnasieplats på annan ort efter att de har fått ge önskemål om var de vill fortsätta sina studier.

Jag hoppas att du har fått svar på dina funderingar. Om inte ber jag dig att vända dig till gymnasieskolans ledning.

Vänliga hälsningar

Jan Wernström (S)
Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Lyssna