Barn- och utbildning

Satsning på grundskolan

Skickades in: 2019-10-15

Det är bra att det finns en gymnasieskola i kommunen, Åseda. Problemet för mig som förälder och med barn i skolåldern är varför hälften av gymnasieeleverna går introduktionsprogram? 65 stycken om jag inte har räknat helt fel. Vad har gått fel i grundskolan? Saknas det lärare? Saknas det kompetenta lärare? Är det då inte grundskolan man ska satsa på för att få elever med godkända betyg i sina ämnen.
Självklart ska elever som ändå inte klarar grundskolan med godkända betyg få chansen att läsa upp sina betyg, men andelen i kommunen är rätt hög. Varför?

Ska vi ha en bra och stabil grundskola med hög måluppfyllelse eller ett gymnasium som ska kompensera för grundskolans brister? Valet är enligt mig enkelt. Hur ser Barn- och utbildningsnämnden och Barn- och utbildningsförvaltningen på detta?

Svar från kommunen

Svarade: 2019-10-18

Hej och tack för bra frågor!

Visst är det bra med en gymnasieskola i kommunen men det måste finnas sökande till den för att den ska fungera. Och ja, det är många som går introduktionsprogrammet. För många. Men jag tror inte att det handlar om att det saknas lärare eller kunnande. Frågan är svårare än så. Jag/vi håller också med om att det är grundskolan som vi måste satsa på. Göra rätt från början heter det. Men komma bort från problemet helt och hållet gör vi nog inte.

Vi har beslutat i Barn- och utbildningsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige att lägga ner ungdomsgymnasiet. Det betyder att vi vill behålla Komvux, Svenska för invandrare och Introduktionsprogrammet. Komvux är också attraktivt för våra företag. Här finns mycket att göra. Vi har också sagt att nu blir grundskolan prioriterad. Satsning på detta har redan påbörjats.

Vänliga hälsningar,

Jan Wernström (S)
Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Lyssna