Annat

Skyddsrum

Skickades in: 2024-01-15

Hej! Hur ser det ut med skyddsrummen? Var finns de och är de tömda och tillgängliga? Vore bra om kommunen ger en bredare info om detta till kommunmedborgarna tycker jag.

Svar från kommunen

Svarade: 2024-02-08

Hej!

Uppvidinge kommun ger information om skyddsrum på sin hemsida Uppvidinge.se: HÄR Länk till annan webbplats.. Skyddsrummen som finns i kommunen förvaltas av respektive fastighetsägare. Det kan vara både offentlig och privat ägare. Kommunens information om skyddsrum finns under rubriken ”Om krisen kommer”. Utifrån din fråga kommer vi att göra informationen sökbar och komplettera med en länk till MSB:s ”Frågor och svar om skyddsrum”.

Hur enskilda ska tänka kring skyddsrum och alternativ till skyddsrum står på kommunens och MSB:s sidor. Skyddsrum används vid höjd beredskap/krig. Alternativ till skyddsrum kan vara utrymning (lämna området). Skydd kan också sökas på annat sätt, till exempel i förstärkta byggnader eller i källare. Mycket viktigt är också att privatpersoner (efter förmåga) planerar för sin egen beredskap. Det är en bra förberedelse och ett skydd vid störningar i samhället. Att klara mat, vatten värme och kommunikation för en vecka rekommenderas. Läs mer på Uppvidinge.se och på MSB:s sida HÄR Länk till annan webbplats..

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, utreder just nu om behovet av fler skyddsrum eller om nuvarande skyddsrum ska kompletteras med andra former av skydd. MSB, som har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum, tycker att Sverige ska bevara befintliga skyddsrum så långt det går. Ytterst är det riksdag och regering som beslutar om skyddsrum. MSB:s information om var skyddsrum finns och pågående arbete finns HÄR Länk till annan webbplats..

Vänliga hälsningar

Beredskapssamordnare, kommunledningsförvaltningen

Svaret kommer från

Lyssna