Annat

Frukostmöte

2023-06-26

Hej
Jag anser att det är olämpligt att Magnus Jonsson, promotar den privata vårdcentralen i Alstermo på frukostmötet, att den har öppet hela sommaren och att alla kan kontakta dem om det krånglar.
Som kommunal tjänsteperson är det viktigt att vara neutral.

Svar från kommunen

2023-06-29

Hej!

Ändamålet med våra frukostmöten är att nå ut med budskap som når hela näringslivet i kommunen. Mitt syfte med att nämna hälsocentralen falken var att upplysa om vilka vårdmöjligheter som erbjuds under sommaren. Denna sommaren finns det möjlighet att söka vård på två vårdcentraler i kommunen.

Med vänliga hälsningar

Magnus Jonsson, Näringslivsutvecklare

Lyssna