Annat

Rökfri arbetstid för alla?

Skickades in: 2022-08-12

Jag trodde kommunen hade policy runt rökning på arbetsplatser? Det kunde vara fint om anställda i kommunhuset följde reglerna också. Varför får vissa gå ut och röka på arbetstid? Andra arbetsplatser får inte.

Svar från kommunen

Svarade: 2022-08-16

Hej!

I Uppvidinge kommun har vi en policy gällande rökfri arbetstid och den är antagen av Kommunfullmäktige och förankrad i organisationen. Självklart gäller den alla verksamheter och arbetsplatser. Vid nyanställning tar vi också upp den i introduktionen.

Jag kommer att skicka ut policyn och påminna om den för alla chefer så att de kan informera i sina arbetslag igen.

Tack för att du uppmärksammade detta och att du hörde av dig!

Vänliga hälsningar,

Anne Hallberg
Kommunchef

Lyssna