Annat

Webbsändning av Kommunfullmäktige i coronatider

Skickades in: 2020-03-22

Hej!

Hur gör ni med kommunfullmäktige nu vid coronatider? För det får ju inte vara så många vid folksamlingar. De vore väl på tiden att ni kanske börja webbsända kommunfullmäktige, och möjliggöra att vi medborgare får komma till tals enligt demokratiska rätten.

Svar från kommunen

Svarade: 2020-03-24

Hej!

Tanken att använda digital teknik nu i tider när vi ska vara mer försiktiga med fysiska möten är god och det görs i stor utsträckning i de kommunala verksamheterna. Det är tillåtet att ha möten och arrangemang med mindre än 500 personer, dock rekommenderar Folkhälsomyndigheten att arrangören gör en riskbedömning inför mötet och överväger andra möjligheter, exempelvis digitala.

En riskbedömning har gjorts när det gäller nästa sammanträde med Kommunfullmäktige och det kommer att hållas den 7 april som planerat. Vissa justeringar har gjorts när det gäller möteslängd bland annat utifrån de risker som finns.

I dagsläget har vi inga möjligheter att webbsända och Kommunfullmäktige besvarade senast under hösten 2018 en motion som handlade om webbsändningar av fullmäktige. Motionen avslogs då. Men frågan kommer säkert att komma upp igen.

När det gäller möjligheten för medborgare att komma till tals så finns allmänhetens frågestund under våra kommunfullmäktigemöten. Det går också bra att skicka in medborgarförslag. Man kan också ta kontakt med lokala politiker och framföra sin synpunkter och förslag.

Vänliga hälsningar,

Anna Tigerström
Kommunikationsansvarig

Lyssna