Avgifter och bestämmelser

Kommunen levererar dricksvatten och tar hand om avloppsvattnet från fastigheter som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser för brukande av Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA, antogs av Kommunfullmäktige 2008 och gäller från 1 januari 2009. Bestämmelserna reglerar rättigheter och skyldigheter för abonnenter och för kommunen. Läs hela dokumentet under Länkar längre ner på sidan.

Fast och rörlig avgift i vatten- och avloppstaxan

Produktion av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten är en verksamhet som är självfinansierad, det vill säga verksamheten finansieras helt av de avgifter som varje abonnent betalar för vatten och avlopp.

Avgiften är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen täcker kostnader för drift och underhåll av vattenverk, reningsverk och ledningsnät för vatten och avlopp. Den rörliga delen baseras på den mängd vatten som används. För mätning av vattenförbrukningen finns en vattenmätare installerad hos alla abonnenter. Den fasta delen utgör ungefär 45 procent av kostnaderna för vatten och avlopp i ett normalhushåll.

Om du har frågor om fakturan eller vatten- och avloppstaxan så kan du kontakta tekniska avdelningens kundtjänst, 0474-470 75.

Avläsning av vattenmätare

En gång om året skickar tekniska avdelningen ut avläsningskort till alla abonnenter för avläsning av mätarställningen på vattenmätaren. Du som abonnent läser själv av mätarställningen, fyller i kortet och skickar tillbaka det. Därefter gör vi en avstämning av årsförbrukningen. Debiteringen av vattenförbrukningen under resten av året är preliminär.

Ägarbyte och flyttanmälan

Om du säljer din fastighet och flyttar så ska du anmäla det till tekniska avdelningen. Fyll i blanketten som finns under E-tjänster och blanketter och skicka in, eller kontakta kundtjänst så skickar vi en blankett till dig. I undantagsfall kan vi ta emot flyttanmälan via e-post eller telefon.

Felanmälan

Vid avloppsstopp eller andra fel på det kommunala avloppsledningsnätet anmäler du till tekniska avdelningen enligt informationen under Kontakt. Likaså kan du anmäla fel på distribution eller kvalitet på dricksvattnet, till exempel dåligt tryck eller missfärgningar.

Lyssna