Spara vatten

Kvinna tvättar händerna i rinnande vatten. Foto.

Grundvattennivåerna har under en lång period varit låga i hela Kronobergs län och invånare och företag uppmanas därför att vara sparsamma med vattnet.

Grundvattennivåerna i Kronobergs län och i stora delar av landet, har under flera år varit under eller mycket de normala.

Dricksvattnet i Uppvidinge kommuns tätorter räcker just nu, men om sommaren blir mycket torr, kan tillgången i vattentäkterna snabbt minska. Därför uppmanas invånare, företag och besökare att vara sparsamma med vattnet. Om alla som använder vatten hjälps åt att spara, hoppas kommunen kunna undvika mer omfattande begränsningar, som bevattningsförbud, senare under året.

Enskilda brunnar kan sina

Enskilda hushåll med grävda brunnar drabbas först och mest vid torka. Det är alltid du som äger den privata brunnen som har eget ansvar för tillgången till vatten. Har det tidigare varit problem med vattenbrist behöver du vara extra observant på förändringar nu. Planera för alternativ, som att djupborra brunn, eller andra praktiska lösningar, i god tid. Speciellt viktigt är det om du har djur som behöver mycket vatten.

Om vattnet tar slut

Uppstår akut vattenbrist kontaktar du Uppvidinge kommuns tekniska avdelning för anvisningar om tappställen där du kan hämta dricksvatten i egna kärl. Tekniska avdelningen vill ha personlig kontakt med alla som behöver hämta vatten tillfälligt – av säkerhetsskäl, men också för att veta hur stort behovet är. Du är välkommen att kontakta tekniska avdelningen genom kommunens växel 0474‑470 00.

Så kan du minska din vattenförbrukning

Om du sparar på vattnet, sparar du också på resurser som krävs för framställning och transport av dricksvatten. Du kan själv lätt påverka hur mycket vatten du gör av med:

  • Kyl dricksvatten i kylskåpet, så slipper du spola för att få kallt vatten.
  • Duscha kortare tid och stäng av vattnet när du tvålar in dig.
  • Stäng av kranen när du borstar tänder eller rakar dig.
  • Diska och tvätta med full maskin och på kortprogram.
  • Diska inte under rinnande vatten utan använd balja eller diskpropp
  • Dra åt kranar ordentligt.
  • Byt packning om kran eller toalett läcker.
  • Installera snålspolande kranar och duschmunstycken.
  • Samla regnvatten till bevattning i tunnor. Vattna helst inte mitt på dagen.
  • Tvätta inte bilen så ofta och gör det hos en biltvätt (där vattnet återanvänds).

Tack för att du hjälper till att spara vatten i Uppvidinge!

Lyssna