Dricksvatten

I Uppvidinge kommun är det tekniska avdelningen som ser till att de allra flesta kommuninvånare får friskt och rent dricksvatten i kranarna. De som inte har kommunalt vatten får istället sitt vatten ur en egen brunn.

Kommunalt dricksvatten

I kommunen finns åtta vattenverk som tillsammans producerar knappt 2 000 kubikmeter dricksvatten varje dygn. Vattenverken finns i Alstermo, Fröseke, Lenhovda, Lindshammar, Marhult, Norrhult, Sävsjöström och Åseda. Älghult och Alsterfors samhällen försörjs med dricksvatten från Alstermo vattenverk och Klavreström försörjs med vatten från Norrhults vattenverk.

Vid alla vattenverk används grundvatten som råvatten, vilket innebär att vatten pumpas upp ur borrade eller grävda brunnar för att beredas till dricksvatten. Vid verken pH-justeras vattnet och behandlas genom sandbädd, filter eller med kemisk fällning. Desinfektion utförs efter behov med natriumhypoklorit.

Drygt 2 800 abonnenter är anslutna till kommunalt dricksvatten, inklusive industrier.

Hårt eller mjukt vatten?

Hårdhetsgrad och pH-värde mäts kontinuerligt vid alla vattenverk. I tabellen nedan kan du se vad det är för hårdhetsgrad och pH-värde där du bor. Dosera tvättmedel enligt rekommendation för mjukt vatten (0-6dH) om du är ansluten till kommunens dricksvattennät.

Hårdhetsgrad och ph-värde

Ort

Hårdhetsgrad dH, medelvärde

pH-värde

Alstermo, Alsterfors, Älghult

4,7

8,4

Fröseke

4,4

8,3

Lenhovda

4,7

8,2

Lindshammar

6,5

8,3

Marhult

3,4

8,3

Norrhult, Klavreström

3,2

8,2

Sävsjöström

3,8

8,3

Åseda

4,5

8,3

Vattenkvalitet

Dricksvattnet som produceras vid vattenverken kontrolleras regelbundet genom provtagningar och analyser vid ackrediterade laboratorier. Antalet provtagningar vid respektive verk varierar beroende på producerad mängd dricksvatten. Totalt tas ungefär 150 prover på utgående vatten från vattenverken och på vatten ute på ledningsnätet varje år. Proverna omfattar analyser av cirka 120 parametrar. Utöver detta görs egna driftkontroller under reningsprocessen inne i vattenverken både genom provtagningar och genom mätningar med online-instrument som kontinuerligt mäter nivåerna av vissa parametrar.

Det är Livsmedelsverket som genom sina föreskrifter ställer kraven på produktion och kontroll av dricksvatten och miljö- och byggnadsförvaltningens livsmedelsinspektör som sköter tillsynen. Dricksvattnet i vår kommun håller mycket god kvalitet och får med mycket få undantag tjänliga bedömningar vid provtagningarna.

Störningar

Vid allvarliga störningar i produktionen av dricksvatten informeras allmänheten via P4 Kronoberg Sveriges Radio. Vid mindre allvarliga störningar lämnas information här på webbplatsen under Viktigt just nu. Det går även bra att ringa via kommunens växel, 0474-470 00 för mer information.

Störningar kan till exempel inträffa vid strömavbrott då hela eller delar av tätorterna kan bli utan vatten eller vid underhållsåtgärder i form av till exempel spolningar av ledningsnätet då missfärgningar kan uppstå.

Felanmälan

Upplever du något fel på distributionen eller kvaliteten på dricksvattnet, till exempel dåligt tryck eller missfärgningar, anmäler du det genom växel, 0474-470 00, på kontorstid och till 0474-470 97 efter kontorstid.

Egen brunn

Är du inte ansluten till det kommunala dricksvattennätet ansvarar du själv för att vattnet håller god kvalitet.

Om du behöver provta ditt vatten ska du kontakta ett analysföretag och beställa flaskor och transportväska av dem. Uppvidinge kommun samordnar transport av prover till SGS Analytics i Linköping. Om du anlitar SGS Analytics, kan du lämna in provflaskor till receptionen i kommunhuset i Åseda på onsdagar före kl. 12:00, för vidare transport till laboratoriet. Kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen för mer information om hur du sköter din brunn och om de prover som du kan ta för att kontrollera kvaliteten.

På grund av den låga grundvattennivån har ett antal hushåll med enskild brunn problem med vattenförsörjningen.

Är du i behov av dricksvatten finns det ett antal platser i kommunen där det finns möjlighet att hämta dricksvatten. Hör av dig till vår tekniska avdelning så får du vägbeskrivning och rekommendationer. Ring genom växeln, 0474-470 00.

Tekniska avdelningen vill ha en personlig kontakt med alla som behöver hämta dricksvatten, dels av säkerhetsskäl och dels för att veta hur stort behovet är.

Lyssna