Pågående detaljplaner

På miljö- och byggnadsförvaltningen pågår det ständigt arbete med detaljplaner. Här hittar du de planarbeten som är igång just nu.

Detaljplan för del av Kv. Industrien

Ovan rubricerad detaljplan är utsänd för granskning fr.o.m. 2024-05-06 t.o.m. 2024-05-27.

Syftet med detaljplanen är att öka berörda fastigheters placeringsmöjligheter genom att minska andelen punktprickad mark samt att skapa en mer enhetlig utnyttjandegrad. Vidare syftar planen till att anpassa fastigheternas tillåtna användning till den användning som bedrivs på platsen idag.

Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit till kommunen senast 2024-05-27. Uppvidinge kommun föredrar en digital hantering av våra ärenden och ser därför gärna att synpunkter lämnas via epost till mbn@uppvidinge.se. Brev skickas till Uppvidinge kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 59, 364 21, Åseda.

Planhandlingar som hör ärendet till finner ni via nedanstående länkar:

Plankarta Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 1008.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 154.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Fastighetsförteckning Pdf, 606.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 173.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Lyssna