Fördjupad översiktsplan Åseda

Åseda är Uppvidinge kommuns största ort och fyller till viss del funktionen som centralort. Här finns service, natursköna områden och bra kommunikationer till större städer och regioner.

För att ge Åseda möjlighet att växa och få en positiv utveckling krävs en samsyn över mark- och vattenanvändningen i samhället samt att Åsedas invånare och politiker har en gemensam vision och målsättning för orten.

Fördjupningen av översiktsplanen för Åseda samhälle är tänkt att fungera som detta. Planen ska vara vägledande för politiker och tjänstemän vid beslut och satsningar, men den ska även fungera som ett stöd och inspiration för Åsedas invånare och företagare.

Den fördjupade översiktsplanen över Åseda samhälle antogs i Kommunfullmäktige 2018-02-27 och vann laga kraft 2018-03-31.

Den färdiga planen finns tillgänglig här på kommunens webbplats, under Länkar längre ner på den här sidan, på Uppvidinge bibliotek i Åseda och i kommunhusets reception i Åseda.

Lyssna