Psykisk hälsa för barn och unga

Här har vi samlat information om vilken hjälp du själv kan få eller för ett barn eller ungdom som mår psykiskt dåligt

Alkohol och droger

Vill du fråga om råd för att du är orolig för egen del eller för någon i din närhet som har problem med missbruk av alkohol och droger?

Vi arbetar tillsammans med dig, och även andra i ditt nätverk om du önskar, för att finna lösningar på de problem som uppstått.

Läs mer om missbruk

Brister i föräldraskap

Du kan kontakta socialtjänsten om du till exempel:

  • har frågor eller behöver råd och stöd när det gäller sociala frågor som rör barn, ungdomar och deras föräldrar,
  • vill göra en anmälan för att du tror att ett barn far illa eller har problem.

Du kan vara anonym om du vill. Om personal inom skola och barnomsorg misstänker att ett barn far illa ska en anmälan göras till socialtjänsten.

Läs mer om misstanke om barn som far illa

Dödsfall

När en anhörig dör är det många praktiska saker som måste ordnas mitt i sorgen. Behöver du hjälp med dödsboanmälan och borgerlig begravning kan vi hjälpa dig.

Läs mer om dödsfall och begravning

För stöd och hjälp i sorgearbetet hänvisar vi till Vårdguiden 1177. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och för att kunna leva som andra och aktivt delta i samhället.

Läs mer om funktionsnedsättning

Ilska och utbrott

Är du ungdom eller förälder och har hamnat i en svår situation, till exempel relationsproblem, konflikter hemma eller känner dig ensam eller utsatt, kan du kontakta vår mottagningsenhet för råd och stöd.

Kriminalitet

Är du ungdom eller förälder och har hamnat i en svår situation som till exempel kriminalitet? Tillsammans med Polisen erbjuder vi medling där gärningsman och brottsoffer möts.

Mobbning och kränkande behandling i skolan

Som elev ska du kunna komma till skolan och känna dig trygg och respekterad. Det ska alltid finnas personal för stöd och hjälp. Om du eller någon i din omgivning känner sig diskriminerad eller kränkt, vänder du dig till din skola.

Du kan även kontakta elevhälsan

Alla skolor har en likabehandlingsplan mot kränkande behandling.

Sexuella övergrepp

Vill du fråga om råd eller göra en anmälan för att du misstänker att ett annat barn utsätts för handlingar av sexuell natur kontaktar du vår mottagningsenhet. Det kan gälla allt från våldtäkt, kroppslig kontakt, blottning eller pornografibilder.

Skilsmässa

Att bestämma sig för att skiljas när man har barn är ett av de svåraste besluten i en människas liv. För barnen kan det också vara svårt när föräldrarna går skilda vägar med lojalitetskonflikter och andra problem som kan uppstå.

Behöver du hjälp och stöd i samband med skilsmässan om vårdnad, boende och umgänge kan du vända dig till vår mottagningsenhet.

Stress

Om du som är skolelev känner dig stressad, orolig eller om du har svårt att sova kan du vända dig till elevhälsan. Alla på elevhälsan har tystnadsplikt.

Elevhälsan

Våld och övergrepp

Har någon i familjen blivit utsatt för hot och våld? Behöver du råd, stöd och hjälp akut eller för att förändra din livssituation?

Läs mer om våld och hot i din närhet

Lyssna