Familjehem

Barn och ungdomar kan av olika anledningar behöva bo i en annan familj under en period. De får då bo hos en familj som har engagemang för och tid för en extra familjemedlem. Detta kallas för familjehem.

Orsaker till att barn kan behöva bo i familjehem kan till exempel vara föräldrarnas sjukdom, missbruk eller personliga problem. Det kan även vara så att ungdomen själv behöver stöd.

Familjehem kan se olika ut. Det viktiga är de ger trygghet till barnet. Familjen måste tycka om barn och kunna ge av sin tid. I familjehemmet ansvarar man för att barnet får den dagliga omvårdnaden och omsorgen som det behöver, men familjehemmet har inte hela ansvaret för barnet. Familjehemmet samarbetar med vårdnadshavare och socialsekreterare.

Familjehemmet och socialtjänsten har en skyldighet att stötta barnets kontakt med föräldrar och släktingar. Det är viktigt att vårdnadshavare känner sig delaktiga i barnets liv även när barnet inte bor hemma.

Har du behov av familjehem?

Kontakta individ- och familjeomsorgens mottagningsenhet om du har behov av familjehem eller vill ha mer information.

Vill du bli familjehem?

Vill du göra en intresseanmälan om att bli familjehem?

Har du frågor om att bli familjehem, kan du kontakta vår familjehemssekreterare.

Att vara familjehem

Barn och ungdomar kan av olika anledningar behöva placeras i familjehem, till exempel på grund av att de har kommit som ensamkommande till Sverige, föräldrarnas missbruk, psykisk ohälsa eller andra orsaker som gör att föräldrarna inte klarar av sin föräldraroll. Det kan också vara barnets egna beteende som är orsaken till att hon eller han inte kan bo kvar hemma. I dessa fall behövs det andra vuxna som lever under trygga och stabila förhållanden och som kan ge stöd samt komplettera de egna föräldrarna.

Att vara familjehem kräver både tid och tålamod av dig, men det ger också mycket tillbaka. Som familjehem tar man emot ett barn som en familjemedlem vilket innebär att hela familjen blir involverad. Yttre omständigheter spelar inte så stor roll, du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo i stan eller på landet, i hus eller lägenhet. Vi söker ”vanliga” familjer med trygga och stabila vuxna som har tid och tålamod.

Målet med varje placering är att barnet ska återvända till sina föräldrar, men detta är inte alltid möjligt. Familjehemmet måste därför vara förberett både på ett kortare uppdrag och på en placering som varar under barnets hela uppväxt.

Som familjehem är du aldrig ensam om ansvaret för det barn du tar hand om. Socialtjänsten med familjehemssekreterare och socialsekreterare är självklart din samarbetspartner.

Lyssna