Kontaktfamilj

En kontaktfamilj är en resurs för en familj som av olika skäl behöver avlastning och/eller kompletterande stöd till barnet/barnen. Det kan handla om barn som har särskilda behov eller det kan vara något i föräldrarnas livssituation som gör att fler vuxna behövs i nätverket.

Kontaktfamiljen ska ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot en annan människa i sin vardag. Den ska erbjuda barnet en trygg miljö, vara ett stöd för föräldern/föräldrarna och hjälpa till med personliga angelägenheter. Andra viktiga uppgifter är att lyssna, finnas till hands och uppmuntra till fritidsaktiviteter. Vanligt är att barnet/barnen bor hos kontaktfamiljen ett par dygn i månaden.

Kontaktfamiljen är ett stöd för den berörda familjens egna resurser och möter den hjälpsökande familjen och dess livssituation med respekt. Det är viktigt att det finns ett ömsesidigt förtroende och att den enskilda familjen känner trygghet i kontakten. Kontaktfamiljen har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller har haft uppdraget inte får berätta om den människa som de är/har varit ett stöd för.

Har du behov av kontaktfamilj?

Kontakta individ- och familjeomsorgens mottagningsenhet om du har behov av kontaktfamilj eller vill ha mer information.

Vill du bli kontaktfamilj?

Vill du göra en intresseanmälan om att bli kontaktfamilj?

Har du frågor om att bli kontaktfamilj, kan du kontakta vår familjehemssekreterare.

Att vara kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem, vanligtvis en eller ett par helger per månad. Kontaktfamiljens uppgift är att ge stöd och avlastning till både föräldrar och barn - föräldrarna kan behöva avlastning och barnen kanske behöver miljöombyte och stimulans.

En kontaktfamilj kan se ut på flera olika sätt, men det viktigaste är att barnet och du passar ihop och kan trivas med varandra. Kontaktfamiljen ska ha känslomässigt utrymme och plats för att ta emot ett barn i sitt hem.

Att vara kontaktfamilj kräver engagemang men det ger också mycket glädje!

Lyssna