Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trygghetsvandring i Åseda och ny lag införs

Invånarnas erfarenheter är vägledande för kommunens arbete mot otrygghet.

Vandringen ger en lägesbild

Uppvidinge kommun och polisen har kommit överens om att vandra tillsammans med invånare i minst en ort varje år. Vandringen leds av polisen och representanter för kommunen, som efter vandringen tar med sig de boendes synpunkter och förslag för att uppnå ökad trygghet. Inför mötet får ortens föreningar (den här gången tolv) del av underlag och kartor som förberedelse. Upplägget är alltid samma oberoende av var vandringen genomförs.

Till vårens vandring i Åseda hade en bredd av föreningar och organisationer bjudits in och i förväg hade de i uppgift att fundera över platser att besöka. Efter samling vid kommunhuset och samtal om olika förslag startade vandringen mot Åsedaskolan och gick därefter förbi Olofsgården mot bussterminalen. Vandringen fortsatte på Olofsgatan och genom Kyrkparken. Samtal om läget på Kyrkbacken avslutade vandringen. Även trafiksäkerhet och annan otrygghet på en del platser i samhället, företagens utsatthet för stöld samt risker kopplade till droger, togs upp. Förfallna hus som oroar av säkerhets- och miljöskäl var en annan fråga, liksom var belysning behövs för ökad trygghet. Händelser från då och nu vävdes in under promenaden och samtalen, vilket ökade allas kunskap om Åseda. Läget just nu i samhället beskrevs av olika åldrar, kön, föreningar och förtagare – och det var målet. Tack till alla som bidrog på plats och i förberedelsearbetet inför vandringen!

Nu går vi vidare

Invånarnas och föreningarnas förslag för ett tryggt samhälle har nu sammanställts för att kommunen tillsammans med andra aktörer ska finna möjliga åtgärder och förbättringar. Kommer allt som har tagits upp under vandringen att åtgärdas just nu? Nej, men ett underlag för arbete finns nu att utgå från tack vare vandringens deltagare. Vilka åtgärder kan det handla om? Oftast behövs en analys av varför otrygghet uppstår på en viss plats. När man har sökt möjliga orsaker till otryggheten är det dags att se över vilka konkreta åtgärder som kan förebygga och minska den. Åtgärderna kan vara fysiska eller kanske sociala eller en blandning av dessa. Är något gjort ännu? I många fall behövs mer information, men i några fall är det möjligt att starta med något. Varje kommunal verksamhet hanterar, planerar och prioriterar enligt ansvar. Hänsyn måste då alltid tas till ordinarie arbete och krav. Lägesbilden för Åseda är nu betydligt klarare: Det gör skillnad både på kort och lång sikt.

Ny lag om kommuners brottsförebyggande arbete

Efter vandringen samlades alla i kommunhuset och diskussioner om trygghet och otrygghet i samhället fortsatte. Kommunen och polisen tog också upp lite om den nya lagen som börjar gälla från den 1 juli. Då får kommunen ansvar för viss samordning av det brottsförebyggande arbetet. Det betyder bland annat att kommunen ska utgå från kunskap och aktuell lägesbild när man föreslår och genomför åtgärder mot brott och för ökad trygghet. Kommunen ska även ha ett strategiskt brottsförebyggande råd och från 2024 ska en åtgärdsplan som systematiserar det förebyggande arbetet finnas.

Kommunen har en huvudinriktning i sitt pågående brottsförebyggande arbete som överensstämmer med den nya lagens krav. Till exempel samverkar kommunen med polisen i ett brottsförebyggande råd och utgår i arbetet från samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte. Inriktningen ska alltid vara kommunens aktuella läge. Vad händer i Uppvidinge? Vilka orsaker till otrygghet finns? Vad kan vi göra tillsammans för att stärka tryggheten och motverka brottsligheten?

Kort om läget i Åseda

Tack till alla som bidrog till ett öppet och gott samtal i Åseda! Frågor och förslag från vandringen tas upp av kommunen och skickas även vidare till andra aktörer som har ansvar för specifika frågor. Här följer sådant som togs upp under trygghetsvandringen (exakta platser anges ej här):

  • Trafik: Hämtning och lämning vid skola/förskola utfart på större väg, höga hastigheter, otillräckligt med parkeringsplatser, tung trafik genom samhället, vägunderhåll, övergångsställen
  • Droger: Oro för försäljning, bruk och platser där det kan ske
  • Aktiviteter: Fler aktiviteter och mötesplatser behövs för alla åldrar, men främst för ungdomar
  • Byggnader: Skadegörelse, förfallna och oanvända fastigheter, behov av mötesplatser, nedskräpning
  • Belysning: Otillräcklig belysning, särskilt i parker och där det finns genvägar

Alla kan bidra till trygghet

Trygghet kan vara att det är lugnt i trafiken och att det är fint och skräpfritt i samhället. Hur kan du bidra? Kanske har du sett eller hört något som kan vara värdefullt för polisen att veta? Se då hit:

uppvidinge.se Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om samverkan och ny lag om brottsförebyggande arbete:

Uppvidinge kommuns och lokalpolisområdets överenskommelse om samverkan: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppvidinge kommuns och lokalpolisområdets medborgarlöfte: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Simon Bring, ordförande lokala brottsförebyggande rådet, 0474-470 00 (växel)

Mats Ljungqvist, kommunpolis, 114 14

 

Lyssna