Viktigt just nu


  • Klavreström

    Gång- och cykelväg avstängd

    En vattenskada har underminerat gång- och cykelvägen över Bruksdammens dämme i Klavreström. Vägen är därför avstängd tills vidare.

  • Klavreström

    Begränsad framkomlighet över bro

    Från och med den 18 april fram till den 24 juni pågår ett större brounderhållsarbete på bron på väg 913 över Änghultasjöns utlopp i Klavreström. Under tiden är det öppna körfältet begränsat till en bredd på max 2,40 meter.
Lyssna