Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Polisen och sex kommuner i samverkan

Lokalpolisområde Nybro har tecknat en ny samverkansöverenskommelse med de sex kommuner som tillhör området.

I lokalpolisområde Nybro ingår Emmaboda, Lessebo, Nybro, Tingsryd, Torsås och Uppvidinge kommuner. Syftet med överenskommelsen är att samverka i trygghetsfrågor och lokalt brottsförebyggande arbete. Målet är bland annat att underlätta för ett långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat arbete, att ha en samsyn kring lägesbild, orsaker, åtgärder och uppföljning och att resultatet av trygghetsmätningarna förbättras varje år.

Prioriterade områden är trygghetsfrågor, samhällsplanering, unga som riskerar att hamna i kriminalitet och missbruk samt brott i relationer där barn och kvinnor är brottsoffer.

Samverkansöverenskommelsen sträcker sig från år 2023 till juli 2027.

Läs samverkansöverenskommelsen i sin helhet Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Ny lag om kommuners brottsförebyggande arbete

Från den 1 juli 2023 börjar en ny lag gälla. Då får kommunen ansvar för viss samordning av det brottsförebyggande arbetet. Det betyder bland annat att kommunen ska utgå från kunskap och aktuell lägesbild när man föreslår och genomför åtgärder mot brott och för ökad trygghet. Kommunen ska även ha ett strategiskt brottsförebyggande råd och från 2024 ska en åtgärdsplan som systematiserar det förebyggande arbetet finnas. Kommunen har redan en huvudinriktning i sitt brottsförebyggande arbete som i stort överensstämmer med den nya lagens krav. Till exempel samverkar kommunen med polisen i ett brottsförebyggande råd, underställt kommunstyrelsen, och utgår då i sitt arbete från en långsiktig samverkanöverenskommelse och från medborgarlöfte.

Den nytecknade samverkansöverenskommelsen bidrar till att den nya lagens krav uppfylls och att arbetet utförs stegvis enligt ett kunskapsbaserat arbetssätt. Orga­nisationen ska anpassas efter lokala omständig­heter och efter parterna som ingår i det brotts­före­byggande arbetet.

Läs mer om den nya lagen på Riksdagens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Uppvidinge kommuns brottsförebyggande råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna