Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ja till planerna på ny högstadieskola i Älghult

Kommunfullmäktige har beslutat att gå vidare med planerna på en ny högstadieskola i Älghult.

Inriktningsbeslutet i kommunfullmäktige innebär att kommunen låter en privat aktör investera i Älghultskolan så att det under läsåret 2024/2025 kan finnas en ny skola på plats som kommunen kan hyra.

Detta är goda nyheter för hela kommunen. Möjligheterna till en kvalitativ skolgång i närheten av hem och arbete är en av de viktigaste parametrarna för våra invånare, säger kommunstyrelsens ordförande Simon Bring (SD).

– Genom det här beslutet vill vi visa på framtidstro och att hela kommunen är viktig. Nu går vi in i nästa fas och när allt är på plats kan vi på allvar börja arbeta med att utveckla verksamheten, säger kommunstyrelsens vice ordförande Viktoria Birgersson (C).

Kommunstyrelsen får nu i uppdrag att ta fram förslag på ett köpekontrakt och ett hyresavtal. Efter svarstiden ska det lämpligaste förslaget presenteras för fullmäktige inför slutgiltigt beslut i ärendet.

Beslutet innebär också att medel för hyra av ny skola i Älghult ska avsättas i budgeten för 2024.

Kommunfullmäktige beslutade också att en politisk styrgrupp ska bildas, bestående av kommunstyrelsens samt barn- och utbildningsnämndens presidier. Gruppen ska följa ärendet tills dess att en ny skola är klar.

Du kan läsa mer om Älghultskolan i våra tidigare artiklar:

2023-03-22 Ärendet om ny skola i Älghult skjuts upp igen

2023-03-07 Frågan om ny högstadieskola i Älghult skjuts upp

2023-02-28 Uppvidinge kommun svarar Arbetsmiljöverket

2023-02-06 Arbetsmiljöverket kräver åtgärder på Älghultskolan

Lyssna